Tag Archives: Mutlich

Review tổng quan về thương hiệu nhà bếp MUTLICH

Bếp điện từ Mutlich của Đức

Mütlich là thương hiệu nào? Mütlich là thương hiệu chuyên về thiết bị nhà bếp của Đức và cũng đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Đức. Thiết bị nhà bếp Mutlich được hình thành và phát triển trải qua một giai đoạn dài. Tại Đức, Mutlich đã có kinh nghiệm 35 năm […]