Bếp điện từ là dòng bếp kết hợp cả bếp từ và bếp hồng ngoại.