Bếp điện từ là dòng bếp kết hợp cả bếp từ và bếp hồng ngoại.

Giảm giá!
Giảm giá!

Bếp điện từ Smaragd

Bếp ba điện từ Smaragd Hanover

5.850.000 
Giảm giá!
17.990.000 
Giảm giá!
23.450.000 
Giảm giá!

Bếp điện từ Canzy

Bếp Điện Từ Ba Canzy CZ BMIX65I

17.800.000 
Giảm giá!

Bếp điện từ Canzy

Bếp điện từ ba Canzy CZ MIX 833

17.150.000 
Giảm giá!
12.500.000 
Giảm giá!

Bếp điện từ Kocher

Bếp điện từ ba Kocher EI-763S

17.950.000 
Giảm giá!

Bếp điện từ Canzy

Bếp điện từ đôi Canzy CZ TL67B

13.100.000 
Giảm giá!
4.300.000 
Giảm giá!

Bếp điện từ Eurosun

Bếp điện từ đơn Eurosun EU-T185S

1.130.000 
Giảm giá!

Bếp điện từ Eurosun

Bếp điện từ đơn Eurosun EU-T197

1.500.000 
Giảm giá!
1.930.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
8.800.000 
Giảm giá!
7.500.000 
Giảm giá!
14.500.000 
Giảm giá!
6.600.000 
Giảm giá!
8.800.000 
Giảm giá!
10.500.000