Bếp điện từ Spelier gồm các dòng bếp kết hợp bếp từ và bếp hồng ngoại của Spelier.