Chính sách giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Bepvietmart.com cam kết giải quyết những tranh chấp, khiếu nại trong quá trình mua – bán sản phẩm trên cơ sở cùng nhau tìm hiểu, phân tích cụ thể từng trường hợp trên cơ sở hợp lý, hợp tình và trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Trong quá trình mua bán sản phẩm sẽ không tránh khỏi những trường hợp có phát sinh tranh chấp khiếu nại vì thế cần đỏi hỏi cả người mua và người bán:

  1. Tìm hiểu nguyên nhân
  2. Phân tích vấn đề phát sinh
  3. Chứng minh bằng các dẫn chứng cụ thể
  4. Thảo luận phương hướng cùng giải quyết
  5. Đưa giải pháp tốt nhất cho cả hai bên.
  6. Đạt được thỏa thuận trên cơ sở 2 bên cùng thấy thỏa đáng.

Mọi cách thức giải quyết đều trên cơ sở thượng tôn pháp luật và tôn trọng lẫn nhau để cùng đạt được những mục đích chính đáng và tốt đẹp nhất.