Tủ rượu Kadeka để ướp và bảo quản rượu đặc biệt là rượu vang được thơm mát, giữ được hương vị nguyên bản

Tủ rượu vang Kadeka

Tủ rượu vang Kadeka KA110WR

41.500.000 

Tủ rượu vang Kadeka

Tủ rượu vang Kadeka KA165T

51.500.000 

Tủ rượu vang Kadeka

Tủ rượu vang Kadeka KA39WR

24.900.000 

Tủ rượu vang Kadeka

Tủ rượu vang Kadeka KA45WR

30.500.000 

Tủ rượu vang Kadeka

Tủ rượu vang Kadeka KS106TL/TR

75.500.000 

Tủ rượu vang Kadeka

Tủ rượu vang Kadeka KS140TL

98.500.000 

Tủ rượu vang Kadeka

Tủ rượu vang Kadeka KS194TL/TR

95.500.000 

Tủ rượu vang Kadeka

Tủ rượu vang Kadeka KS54TL/TR

40.000.000 

Tủ rượu vang Kadeka

Tủ rượu vang Kadeka KSJ168EW

48.900.000